אפשר גם לקחת הביתה, מהחנות שבצד המזרחי של הקפה

500px-פתורה-2